تماس با ما
66082562
09120207484
پیامک بزنید و
منتظر تماس ما باشید

9~17

دسته بندی ها

جهان الکترونیک دات کام جهان الکترونیک دات کام جهان الکترونیک دات کام جهان الکترونیک دات کام جهان الکترونیک دات کام جهان الکترونیک دات کام جهان الکترونیک دات کام جهان الکترونیک دات کام

2پین


نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
0 (0603)
A.533 (0603) مقاومت کربني 0 اهم سايز..
0 ریال
0 (0805)
A.599 (0805) مقاومت کربني صفر اهم سايز..
0 ریال
0 (0805) 1%
A.632 (0805) مقاومت کربني صفر اهم %1 سايز..
0 ریال
0 (1206)
A.768 (1206) مقاومت کربني صفر اهم سايز..
0 ریال
0 (2512)
A.911 (2512)مقاومت کربني صفر اهم سايز..
0 ریال
0 1.4W
A.223 مقاومت 5% کربني صفر اهم 1/4 وات..
0 ریال
0 1.8W
A.339 مقاومت 5% کربني صفر اهم 1/8 وات..
0 ریال
0.01 1W 1%
A.1144 مقاومت دقيق متال فيلم %1 0.01 اهم 1 وات..
0 ریال
0.01 2W 1%
A.1152 مقاومت دقيق متال فيلم %1 0.01 اهم 2 وات..
0 ریال
0.01 3W 1%
A.1160 مقاومت دقيق متال فيلم %1 0.01 اهم 3 وات..
0 ریال
کلیه حقوق این سایت در اختیار جهان الکترونیک دات کام می باشدبه جای جستجو در سایت و اتلاف وقت ، لیست قطعات مورد نیاز خود را ایمیل کنید: JahanElectronic@Yahoo.com