درباره جهان الکترونیک دات کام


جهان الکترونیک اقداماتی از جمله تهیه قطعات از دیگر فروشگاه ها، جمع آوری و تجمیع خریدهای شما از دیگر فروشگاه ها و از همه مهمتر جستجو در لیست مازاد انبار دیگر شرکت ها که در اختیار جهان الکترونیک قرار داده اند در روند کار خود دارد.
"جهان الکترونیک دات کام" هیچ گونه وابستگی به فروشگاه یا شرکتی با نام مشابه ندارد و صرفا یک سایت اینترنتی است.
بهره برداری از نام و اعتبار سایت بدون توافق مجاز نمی باشد.

قدرت گرفته از اپن کارت فارسی
جهان الکترونیک دات کام © 2023