درباره ما

 


جهان الکترونیک دات کام با نگرشی جدید در سال جاری اقدام به ایجاد گزینه های فروشگاهی متفاوتی نسبت به دیگر فروشگاهها نموده است.
مهمترین تفاوت جهان الکترونیک دات کام محدود نبودن عرضه کالا نسبت به موجودی محدود خود و فراگیر بودن موجودی آن با توجه به موجودی بازار و پاساژهای خیابان جمهوری است
یعنی هر آنچه شما بخواهید از بازار تهیه و نهایتا تمامی قطعات مورد نیاز شما از بازار به صورت یکجا در جهان الکترونیک دات کام قابل تامین است.
همچنین خدمت جدید جهان الکترونیک دات کام ، تعمیر سیستمهای پیشرفته الکترونیکی از تجهیزات اندازه گیری گرفته تا تجهیزات پیشرفته انتقال صوت و تصویر و بطور کلی دیتا می باشد که این خدمت نیز به صورت اعزام کارشناس به محل جهت تعمیرات قابل ارائه است .

کلیه حقوق این سایت در اختیار جهان الکترونیک دات کام می باشدبه جای جستجو در سایت و اتلاف وقت ، لیست قطعات مورد نیاز خود را ایمیل کنید: JahanElectronic@Yahoo.com